Contact

Deze website geeft slechts een selectie weer van de werken van Kees van Roemburg. Mocht u belangstelling hebben om werk van Kees van Roemburg te bekijken of aan te kopen, dan kunt u contact opnemen met:

This website only gives a selection of the art of Kees van Roemburg. If you are interested to see more or maybe want to buy art of Kees van Roemburg, please contact:

Roos van Roemburg
T: +31 (0) 6 46 114 206
E: [email protected]Privacybeleid
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Wij zullen bij het verzamelen en verwerken van de gegevens ons houden aan de regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen redelijke maatregelen nemen teneinde te trachten de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.